STILLINGER

På denne siden ser dere oversikt på Konsernet's Bedrifter samt diverse aktuelle stillinger, så husk å merke søknaden dere sender inn på neste side hvis dere trykker på <KONTAKT OSS> med ønsket stilling(er) og i hvilke(n) bedrift(er) dere vil jobbe i!


Konsernet:1

NORDISK DATASENTER

www.nordiskdatasenter.no

Trolig best på pris på Microsoft systemer.

2

INKASSOSELSKAPET

www.inkassoselskapet.no

Selger Inkassostjenester for Bedrifter.

3

TELENETTET

Global nettverksadministrasjon med Hovedfokus på Nasjonal tjenesteyting.

4

OXYD HSD

www.oxydhsd.org Helse- og Sosial Departement. LUA lisenser og Narkotiske Legemidler til Privatleger.

5

NORGESBANKEN SENTRALNETTBANK

www.norgesbanken.no

Sentral- Finansinstitusjon med Administrering på Finansmarkeder og Økonomisystemer i TOPPKLASSE for Bedrifter.